Andermans Gelag

© 
© 
© 
© 
© iii
© 
© 
© 
© 
© 
© 

Andermans Gelag

Een benefiettournee ten voordele van Amnesty International, en Oxfam-Solidariteit.

Met een handvol jazzmuzikanten als begeleiders struinen Mich en Raf door een aantal (Nederlandstalige) lievelingscovers en -acts.

Bart Maris speelt trompet en trombone, Kristof Rosseeuw contrabas, Gwen Cresens accordeon en piano, en Tom Wauters drumt en speelt sax en klarinet. Het programma springt van Jacques Brel naar Andre manuel, van Raymond naar Peter Koelewijn, van Tommy Cooper naar Waardenberg en De Jong, Elvis Costello, Herman Van Veen, Hans Dorrestein: een mengelmoes van liedjes en visuele acts.

De winst van de 20 voorstellingen tellende tournee bedraagt 2.200.000 BEF, en wordt geschonken aan bovengenoemde organisaties en een aantal lokale projecten. Bovendien leidt de actieve medewerking van Amnesty, Oxfam en de betrokken culturele centra in een heuse reclamecampagne voor mensenrechten. Per voorstelling gaat een derde van de winst naar een lokaal mensenrechtenproject, meestal geselecteerd in samenwerking met het lokale cultureel centrum.

Amnesty International is één van de vele mensenrechtenbewegingen. Zij beroept zich vooral op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op 10 december 1948 werd die door de Verenigde Naties aangenomen. Sindsdien hebben bijna alle landen zich achter deze Universele Verklaring geschaard. Amnesty International vindt alle rechten van de mens even belangrijk. Niet alleen politieke en burgerlijke rechten zoals het recht te zeggen en te denken wat men wil, het recht verenigingen op te richten en te vergaderen, het recht een eigen godsdienst te kiezen enz. Maar ook sociale en economische rechten zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, eten en onderdak. Amnesty voert - bijvoorbeeld door lessenpakketten voor scholen - ook promotie voor alle mensenrechten. In haar acties beperkt Amnesty International zich echter tot een welbepaald deel van de schendingen van mensenrechten in de wereld. Dat doen we omdat we vinden dat we beter een beperkt aantal taken goed doen, dan veel taken slecht. aivl.be

Oxfam-SolidariteitIedereen op deze planeet heeft het recht op leven in waardigheid. We willen er dan ook voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de basisrechten, die voor iedereen een evidentie zouden moeten zijn.Want iedereen heeft toch recht op voldoende voedsel, op arbeid, op onderwijs, gezondheidszorg en drinkbaar water? Deze rechten worden nochtans zwaar met de voeten getreden. Iedere dag sterven er b.v. nog 46.500 kinderen aan makkelijk geneesbare ziekten.Is een mensenleven dan minder waard als men aan de Zuidelijke kant van de planeet woont? Een ondraaglijk onrecht!

Oxfam-Solidariteit werkt zowel hier als in de Derde Wereld aan een wereld zonder uitbuiting en onrecht. We voeren campagnes om de mechanismen en instellingen aan te klagen die verantwoordelijk zijn voor de diepe kloof tussen Noord en Zuid. We bouwen ook concreet aan een toekomst in de Derde Wereld waar iedereen toegang heeft tot de basisrechten.

We steunen initiatieven om op een structurele, duurzame manier de levens- en werkomstandigheden in het Zuiden te verbeteren. Hiervoor werken we samen met de organisaties van de gewone mensen in de Derde Wereld. Zij organiseren zich immers in dorpscomités, vakbonden of volksorganisaties om zelf oplossingen te zoeken voor hun problemen. Om zelf hun zieken te genezen, om op te komen voor hun rechten als arbeiders of boeren. Het zijn deze initiatieven die Oxfam-Solidariteit het nodige steuntje in de rug geeft. Het ontbreekt hen immers niet aan ideeën of visie, maar hun middelen zijn te beperkt om hun projecten te realiseren. Oxfam-Solidariteit ondersteunt hen financieel en staat hen met raad en daad bij.

Deze aanpak biedt bovendien garanties voor resultaten op lange termijn. Goedbedoelde initiatieven van buitenaf, die geen rekening houden met de bestaande lokale organisaties of de cultuur zijn immers meestal tot mislukken gedoemd. oxfamsol.be