Niet voor mij alleen

je fluistert stil, almaar door
zoete woorden van honing in mijn oor, en ik die
weet, je bent lief
maar niet voor mij alleen

nooit voorheen, was je blik zo zacht
nooit voorheen was je teder als vannacht
en ik die weet
je bent lief, maar niet voor mij alleen

ik weet nu hoe columbus ooit
aan de grond genageld stond
totaal van slag, verbouwereerd, toen hij
zomaar uit het niets die nieuwe wereld vond

de waarheid schrijnt, ondraaglijk zwaar
doof en blind, jaar na jaar
je bent lief, maar niet voor mij alleen

Uit: Wolf