De man die plots vliegen kan

te vaak, te veel, gezien, gehoord
toch zwijgen, stil, als vermoord
maar te klein, te teer, te vol van smart
geen verweer, te groot het hart

het is de man die plots vliegen kan

Uit: Wolf